Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Axi Home 3D

Axi Home 3D

Πόρτα Ασφαλείας Axi Home 3D

Η BALOMENOS DOORS ακολουθώντας πιστά την ασφάλεια σας, κατασκευάζει ένα μοντέλο με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά την θωράκιση και μόνο ο τύπος της κλειδαριάς διαφοροποιεί την πόρτα ασφαλείας !!!

Νέα Πόρτα
Νέα Κλειδαριά
Τριπλή Ασφάλεια

http://www.balomenosdoors.gr/products/securityDoor/5